Laagste prijsgarantie
Alles op voorraad
Binnen 5 werkdagen
Cash & Carry
Recycle

Garantie en retourneringsbeleid

Super Seat geeft alleen garantie op NIEUWE artikelen.
Nieuw outlet artikelen kunnen gebruikssporen bevatten, showmodellen of b-keuze zijn.
Tweedehands artikelen kunnen afwijken onderling en van de foto en diverse gebruikssporen bevatten.
Je kan alle artikelen voor aanschaf komen bekijken in onze showroom/opslag (geen particulieren)

 

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen als particulier. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen maar retourneer het wel weer in de originele verpakking aub. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. Als u meerdere producten heeft van hetzelfde model zorg dan dat u er maar eentje gebruikt om te testen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de verwerking van de goederen vast te stellen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren, inclusief een mededeling, zoals een ingevuld modelformulier, dat u een beroep doet op uw herroepingsrecht. Deze kan worden verstuurd naar:
Plantijnweg 20, 4104BB Culemborg.

Het product dient in de originele verpakking en mits meegeleverd op pallet geretourneerd te worden.

 

Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending en dient het retourneren ook zelf te organiseren. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 150,00 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
• zakelijke klanten.

 

Modelformulier voor herroeping
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan Super-Seat, Plantijnweg 20, 4104BB Culemborg, info@super-seat.com

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:
• de verkoop van de volgende goederen:

 

Besteld op* / Ontvangen op*:
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):
Factuurnummer:

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum:

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is